We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen
MVO - CO2 Prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) – CO2 reductie

Het beleid van Boomrooierij Weijtmans is er mede op gericht de milieu-impact en -prestaties van het bedrijf op een maatschappelijk verantwoord niveau te brengen en hierin continue te verbeteren. Hiervoor zijn doelstellingen vastgesteld en voeren we actief beleid om deze te halen en te handhaven. Een voorbeeld hiervan is de reductie van CO2 middels deelname aan de CO2 Prestatieladder.


Boomrooierij Weijtmans is sinds mei 2014 gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder.

De CO2-footprint bepalen we al vanaf 2012. Om de uitstoot, ondanks de groei van het bedrijf, te blijven beperken heeft de directie ten aanzien van de CO2-uitstoot het navolgende beleid vastgesteld;

Boomrooierij Weijtmans blijft zich inzetten voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van groen werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu-onvriendelijke effecten zoveel mogelijk proberen te vermijden, zowel op kantoor als op de werkplek.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee op de wereld waarin wij leven. Boomrooierij Weijtmans zet zich in om de uitstoot van CO2 te verminderen; zowel binnen het bedrijf als bij haar leveranciers.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat Boomrooierij Weijtmans:

  • Inzicht heeft in haar energieverbruik;
  • beschikt over kwantitatieve CO2-reductiedoelstellingen voor de eigen organisatie;
  • intern en extern communiceert over haar CO2-footprint en reductiedoelstelling(-en);
  • actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of erbuiten.

Verder heeft Boomrooierij Weijtmans zich aangesloten bij de Energie Coöporatie Udenhout om ook hier hun steentje bij te dragen aan de reductie van CO2. Daar de uitstoot van CO2 een duidelijk negatief effect op het klimaat heeft en daarmee op de wereld waarin wij leven, heeft Boomrooierij Weijtmans de ambitie om op termijn trapsgewijs de CO2-Prestatieladder te beklimmen en daarmee actief deel te nemen aan de reductie van CO2-uitstoot.

Recente rapportages:

Meer weten over het CO2-prestatieladder programma, lees hier meer