We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen
Duurzame bedrijfsvoering

Een duurzame bedrijfsvoering vraagt een duidelijke visie en actieplan. Boomrooierij Weijtmans voegt  de daad bij het woord door nu verantwoordelijkheid te nemen en actief beleid te voeren om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen. We noemen enkele belangrijke pijlers van ons beleid:

Verminderen CO2 uitstoot.

Al in 2012 hebben we beleid ontwikkeld om de totale C02 uitstoot van de onderneming te verminderen. Ondanks een flinke toename in bedrijfsactiviteiten zijn we er in geslaagd hierin elk jaar stappen te zetten. Door deelname aan de CO2 ladder monitoren we periodiek onze prestaties en werken we voortgaand aan bewustwording binnen de organisatie. Meer over de CO2 prestatieladder


Hernieuwbare brandstof

Een belangrijke stap in CO2 reductie is gezet door over te schakelen op uitsluitend gebruik van HVO100 renewable diesel voor onze voertuigen en machines. Dat leverde in 2022 een besparing op van bijna 1.000 ton aan CO2 uitstoot.


Toekomstbestendig bedrijfscomplex

In 2019 is ons nieuw bedrijfscomplex in gebruik genomen. Kantoren en werkplaatsen zijn volledig klimaat- en energieneutraal. Voorts is rekening gehouden met het effectief opvangen en hergebruiken van regenwater; en voorziet het terrein in een duurzame bodembescherming.


Nieuwe technologie is zuiniger en schoner

Het fossiele tijdperk zal plaats moeten maken voor duurzame energie en het terugdringen van verbruik. Door ons wagen- en machinepark actueel te houden beschikken we over energie zuinige eenheden van de nieuwste generatie. En daar waar mogelijk kiezen we voor hybride of EV aangedreven voertuigen.


Eigen energieopwekking

Elektriciteit speelt een sleutelrol in de beweging naar duurzame energie. Al bij het ontwikkelen van onze nieuwe bedrijfscomplex hebben we direct ingecalculeerd alle beschikbare daken te kunnen voorzien van zonnepanelen. Binnen de onderneming zijn er thans 974 geplaatst, waarvan in Udenhout 638 op de Handelsweg en 70 op de Kreitenmolen; en 266 op onze locatie in Son, Dit aantal zal snel toenemen want naast energieopwekking zijn er ook ambitieuze plannen om energie op te slaan en beschikbaar te maken voor de directe omgeving.


De grootste stap: uitvoering van de energietransitie

We moeten nu omschakelen naar schone en duurzame energiebronnen. Boomrooierij Weijtmans heeft ervoor gekozen snelheid te maken met uitvoeren van de energietransitie. Wij gaan voor zero-emissie!Als eerste in onze sector hebben we een elektrische mobiele kraan in gebruik genomen, de eerste EV-bedrijfsbussen rijden rond, en ook ons handgereedschap wordt meer en meer door accupower  aangedreven. Meerdere elektrische voertuigen en machines staan in bestelling en gaan in de komende periode onderdeel worden van ons wagen- en machinepark.


Nu al zijn we in staat een rooi- of snoeiopdracht volledig emissie-vrij uit te voeren. Hiervoor is recent een eerste mobiele accu-container in gebruik genomen. Deze superaccu fungeert als laadstation voor elektrisch werkmaterieel en voertuigen op een projectlocatie. De unit wordt vervolgens thuis weer opgeladen d.m.v. door onze zonnepanelen geleverde energie.

Lees hier meer