We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen
Bomen Nederland Studenten Challenge

Binnen Boomrooierij Weijtmans hechten we veel waarde aan duurzaamheid en respect voor mens en natuur. Dat heeft het relatief gemakkelijk gemaakt om een thema te kiezen waaraan we in ons jubileumjaar een bijdrage willen leveren. De Bomen Nederland Studenten Challenge is ondertussen in volle gang.

Met de Bomen Nederland Studenten Challenge vragen we aandacht voor de Bossenstrategie. Samen met jonge mensen – de beleidsmakers en uitvoerders van de toekomst – zoeken we naar creatieve oplossingen om deze te realiseren. Daarbij brengt de challenge ons in contact brengt met de beleidsmakers in de groene sector. En hoe mooi zou het zijn als we de uitgewerkte ideeën vervolgens kunnen helpen realiseren?


Bossenstrategie is uitgangspunt

De vraag die we de studenten hebben voorgelegd ligt in het verlengde van de klimaatdoelstellingen. ‘Hoe kunnen we in de komende tien jaar 37.000 hectare bos aanplanten, waarvan 19.000 hectare buiten de bestaande natuurgebieden?’ Zeven studententeams van de vakgerelateerde hogescholen BUas Breda, Van Hall Larenstein Velp en Has Hogeschool ’s-Hertogenbosch zijn de uitdaging aangegaan en hebben zeer diverse antwoorden op onze vraag geformuleerd.

Foto: Jan 2021 - Start Challenge Kees Weijtmans en Maarten Willemen (juryvoorzitter)


Geniale plannen

Door hun kennis op het gebied van bomen, natuurbeheer, stedelijke en regionale ontwikkeling en leefomgevingen te combineren met creativiteit en inventiviteit konden de studenten tijdens de finaledag op 17 juni geniale plannen presenteren. Wij op onze beurt ondersteunen de teams om de plannen uitvoerbaar te maken. De deelnemende teams kunnen dus ook na afloop van de competitie op ons blijven rekenen.


Het beste plan

Een professionele jury met Maarten Willemen als voorzitter – in het dagelijks leven directeur-bestuurder stichting Bos en Hout support, voorzitter AVIH en voorzitter PEFC Nederland – heeft het plan ‘Handboek Bosdorp’ van team BN Boys (Van Hall Larenstein) geselecteerd als het beste en winnende plan. Wij hebben dit plan beloond met een bedrag van € 4.000.


Handboek Bosdorp

In hun ‘Handboek Bosdorp’ schetsen Ard Overkempe en Paul Geerdink een ideologisch beeld van een woonwijk. De basis wordt hier gevormd door een duurzaam bos, waarin de organismen in evenwicht zijn. Bloemen, struiken, bomen, planten en dieren vormen een geheel met woningen en natuurlijke speelplekken voor kinderen. Zo creëren zij een plezierige woonomgeving met een hoge ecologische waarde en veel groene elementen die een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Foto: Jun 2021 – Het winnend team krijgt de cheque overhandigd van Kees Weijtmans


Draagvlak

De ideeën van de studenten oogstten ook interesse bij beleidsmakers in de groene sector. Zo waren bij de finaledag aanwezig Elies Lemkes-Straver, Lid Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant en verantwoordelijk voor Voedsel, Landbouw, Natuur en Harry Koenders van het Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit en Nationaal Coördinator Bossenstrategie. Tijdens een boeiend tafelgesprek bogen zij zich samen met Maarten Willemen en Kees Weijtmans over de vraag hoe de Bossenstrategie succesvol uitgevoerd kan worden.


Rol voor studenten

Lemkes zag voor het uitstippelen van de Bossenstrategie een belangrijke taak weggelegd voor de studenten. “Ik ga hier zeker ruimte voor maken en kijk uit naar de samenwerking met de opleidingsinstituten.” Dit maakt de Bomen Nederland Studenten Challenge nu al tot een van de hoogtepunten van ons 100-jarig-jubileumjaar.

Foto: Tafelgesprek beleidsmakers. Vlnr Harry Koenders, Maarten Willemen, Kees Mudde, Kees Weijtmans en Elies Lemkes.
De teams


BUas – Breda:

  • Team Dream Green. Plan: The Green Spine.
  • Team Green Team. Plan: Mols Park.
  • Team Lignum Viventum. Plan: Viridis Verberantus.
  • Team De Klimaatjes. Plan: Van Roosendaal naar Bomendaal.


Van Hall Larenstein – Velp:

  • Team BN Boys. Plan: Handboek Bosdorp.
  • Team Tree Musketeers. Plan: De weg naar de toekomst.


HAS – ‘s-Hertogenbosch

  • Team Harstikke-mooi-bos. Plan: Bomen als landschappelijke basis.


Lees meer over de Bomen Nederland Challenge op bomennederland.nl


Impressie Bomen Nederland Studenten Challenge:


Foto’s; coachingsessie Team De Klimaatjes, teamfoto Tree Musketiers, backstage finale event, Dream Green.