We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen
Bosbeheer

Bomen in een bos hebben vele functies. Om hierin een goede gezonde balans te krijgen en te houden is actief bosbeheer nodig. Afhankelijk van de voorwaarden en ontwikkelde toekomstvisie voor het bosgebied geeft een bosbeheerder uitvoering aan onderhoud van het bosgebied en alle voorkomende boswerkzaamheden.

Boomrooierij Weijtmans levert de expertise om een boseigenaar (overheid of particulier) alle zorg inzake bosbeheer uit handen te nemen. Een groot voordeel is dat wij zelf de vakmensen én het juiste werkmaterieel in huis hebben. Daarnaast kan Boomrooierij Weijtmans terugvallen op een groot netwerk aan specialisten die waar nodig ingezet kunnen worden. Zo heeft de boseigenaar naast een centraal aanspreekpunt voor de verschillende werkzaamheden ook een kundige gesprekspartner om de toekomstvisie voor het bosgebied verder te ontwikkelen.

Bos is van ons allemaal. Werk aan bomen kan soms gevoelig liggen. Bij bosbeheer werkzaamheden moet daarom rekening gehouden worden met de gebruikers van het bos. Het is belangrijk dat recreanten, omwonenden en geïnteresseerden tijdig worden geïnformeerd over uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast helpt actieve promotie van participatieprojecten de betrokkenheid van de burger te vergroten.

Hierin kan Boomrooierij een actieve rol vervullen. Middels een informatieve website, inzet van social media en het plaatsen van informatieborden worden nieuwsberichten gedeeld. Daarnaast kunnen voorlichtingsbijeenkomsten (zgn. boscafe’s) georganiseerd worden om belangstellenden ter plekke te informeren over de stand van zaken.

Een aantal voorbeelden van door Boomrooierij Weijtmans uitgevoerde bosbeheer projecten:

  • Tilburg: Bos- en natuurbeheer, 27 gebieden, totaal 650 hectare bos en heide – hoofdaannemer sinds 2016. I.o.v. Gemeente Tilburg. Website: tilburgsbos.nl
  • Boomonderhoud in de gemeente Bladel; inclusief de kernen Casperen, Hapert, Dalem, Hoogeloon en Netersel.Website: boombeheerbladel.nl
  • Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen: Boomonderhoud ABG-gemeenten – hoofdaannemer boomonderhoud sinds 2018 i.o.v. de gezamenlijke Gemeentes.
  • Beheer van bossen en plantsoenen in de gemeente Nissewaard. Website: nissewaardbosplantsoen.nl  
  • Partner in meerjaren project vitalisatie bomen gemeente Woerden. Website: treemark.nl 
  • Reguliere werkzaamheden en advies bij meerdere steden en gemeentes in Nederland.


Foto: deelnemers aan een boscafé wandeling in de Tilburgse bossen.


Foto: Omwonenden gaan een dag aan het werk in een natuurgebied. Boomrooierij begeleidt de werkzaamheden