We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen

Privacybeleid Boomrooierij Weijtmans

Boomrooierij Weijtmans B.V. vindt uw privacy zeer belangrijk. In dit document informeren wij u graag duidelijk en transparant hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

In dit privacy statement lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Boomrooierij Weijtmans B.V. toe. We gebruiken hierbij specifieke bewoording, waaronder:

Persoonsgegevens:

Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum.

Verwerken:

Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.

Verantwoordelijke:

De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. In de hier van toepassing zijnde omstandigheid betreft dit Boomrooierij Weijtmans B.V.

Bewerker (of Subbewerker):

De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Boomrooierij Weijtmans B.V. zijn alsook een derde zijn, die op zijn of haar beurt namens Boomrooierij Weijtmans B.V. gegevens bewerkt.

  1. Verschillende vormen van verwerking

Boomrooierij Weijtmans B.V. kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens.

Allereerst verwerkt Boomrooierij Weijtmans B.V. de persoonsgegevens van haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties, maar uiteraard ook van haar eigen werknemers. Deze verwerking is voor Boomrooierij Weijtmans B.V. noodzakelijk om bijvoorbeeld haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren, haar personeel uit te kunnen betalen, orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers en voor promotie- of marketingdoeleinden. Ook kan er een wettelijke verplichting bestaan om bepaalde gegevens bij te houden (denk aan de belastingdienst).

In al deze gevallen is Boomrooierij Weijtmans B.V. (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

  1. Wat voor gegevens verwerkt Boomrooierij Weijtmans B.V.? En hoe?

Boomrooierij Weijtmans B.V. verwerkt alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hierbij hanteert Boomrooierij Weijtmans B.V. in ieder geval een aantal uitgangspunten:

Alle Boomrooierij Weijtmans B.V. medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms schakelt Boomrooierij Weijtmans B.V. derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld een marketingbureau dat een online campagne voor Boomrooierij Weijtmans B.V. uitvoert. Met deze derde partijen sluit Boomrooierij Weijtmans B.V. altijd een bewerkersovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Boomrooierij Weijtmans B.V.. Boomrooierij Weijtmans B.V. blijft in dat geval verantwoordelijk.

Boomrooierij Weijtmans B.V. verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

  1. Verwerkt Boomrooierij Weijtmans B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?

Boomrooierij Weijtmans B.V. verwerkt geen als zodanig aangemerkte bijzondere persoonsgegevens.

  1. Kan ik zien welke persoonsgegevens Boomrooierij Weijtmans B.V. van mij verwerkt?

Boomrooierij Weijtmans B.V. kan u, op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die Boomrooierij Weijtmans B.V. over u verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen. Boomrooierij Weijtmans B.V. geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij de dienstverlening aan u, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht Boomrooierij Weijtmans B.V. dit in dat geval graag toe.

  1. Maakt Boomrooierij Weijtmans B.V. gebruik van cookies?

Boomrooierij Weijtmans B.V. maakt bij het aanbieden van haar online diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan de Boomrooierij Weijtmans B.V. website.

In het Cookiebeleid van Boomrooierij Weijtmans B.V., dat u kunt terugvinden op de website boomrooierijweijtmans.nl leest u alles over het gebruik van cookies door Boomrooierij Weijtmans B.V..

  1. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Boomrooierij Weijtmans B.V., kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Boomrooierij Weijtmans B.V.:

Telefoonnummer: 013 511 1483

E-mail: algemeen@boomrooierijweijtmans.nl

  1. Kan Boomrooierij Weijtmans B.V. dit privacy statement wijzigen?

Ja, het Boomrooierij Weijtmans B.V. privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van de privacy statement kunt u terugvinden op onze website.