We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen
Certificeringen

Certificeringen Boomrooierij Weijtmans

Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de certificeringen van Boomrooierij Weijtmans.

KAM

De afkorting KAM staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze aspecten zijn belangrijke onderdelen voor de bedrijfsvoering van Boomrooierij Weijtmans. De regelgeving vastgelegd in Wetgeving zoals de Arbowet en milieuwetgeving dient door elke onderneming te worden nageleefd.

Vanuit het door Weijtmans opgezette KAM-zorgsysteem is een functionaris aangesteld die toezicht houdt op naleving en toepassing van de regels. Tevens wordt, ondersteund door de directie van Boomrooierij Weijtmans, beleid ontwikkeld dat zorgt dat op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en geïmplementeerd worden.

Download:  202306 KAM handbk 2.3 beleid vs7.pdf (PDF)

Certificeringen

NEN-EN-ISO 14001 is een algemeen erkende normering voor het hanteren van een geaccrediteerd milieumanagement systeem. Deze normering helpt Boomrooierij Weijtmans milieubeleid te ontwikkelen, implementeren en vervolgens ook te beheersen en voortgaand te verbeteren.


VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met een VCA-certificaat, uitgegeven door N.C.K. (Nederlands Certificatie Kantoor) legt Boomrooierij Weijtmans de basis om iedere dag weer veilig en gezond te werken.

www.vca.nl


ISO 9001 is een internationaal erkend keurmerk en heeft wereldwijd dezelfde inhoud en betekenis. Het beschrijft processen en procedures die plaatsvinden binnen een bedrijf met als doel deze voortgaand te perfectioneren. MPS-ECAS is de organisatie die de ISO 9001 audit bij Boomrooierij Weijtmans heeft uitgevoerd.

www.ecas.nl


Veiligheidsladder – SCL trede 4 / Proactief Dit geeft aan dat veiligheid binnen onze organisatie de hoogste prioriteit heeft. Alle onderdelen van onze organisatie en alle niveaus voelen zich betrokken bij het naleven van de veiligheidsregels. Iedereen voelt zich verantwoordelijk, we spreken elkaar aan op naleving en nemen het initiatief om veiliger te werken.

www.nen.nl


European Tree Worker (ETW) Dit certificaat bevestigd de vakkennis van een uitvoerend boomverzorger. De houder voert al het werk uit in en rond de boom, zoals snoeien, rooien, verankeren, aan- en verplanten en groeiplaatsverbetering. Dat kan middels klimwerk zijn, of werkend vanuit een hoogwerker.

European Tree Technician (ETT) Een erkende boomverzorgingsdeskundige beschikt over het ETT-certificaat. Deze is deskundig op het gebied van beheerstaken, inventarisatie en boomveiligheidscontroles,  maar ook op operationeel vlak op een werk, zoals risicobeoordeling en projectbeschrijving.

De beide certificaten worden uitgereikt door de  Europese koepelorganisatie van boomverzorgers (European Arboricultural Council, EAC). Het kennisniveau, de examinering en periodieke bijscholing is vastgelegd volgens een vaste norm voor alle boomverzorgers in Europe. Uitgereikte certificaten zijn strikt persoonlijk en bewijs moet op verzoek getoond kunnen worden. PEFC is een internationaal keurmerk voor hout(producten) en papier. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification. Hout met dit keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen.

www.pefc.org


FSC (Forest Stewardship Council) is opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen. De zogenaamde FSC-standaard brengt sociale, milieu- en economische belangen inzake bosbeheer in balans.

www.fsc.nl/nl-nl/


Groenkeur is een onafhankelijk keurmerk dat de belangen van groenprofessionals en van opdrachtgevers samenbrengt. Bij een Groenkeur gecertificeerd bedrijf kan men vertrouwen op duurzame kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals.

www.groenkeur.nl


Boomrooierij Weijtmans is officieel Erkend Kastanje aannemer. Bij door ziekte aangetaste kastanjebomen is specialistische kennis beschikbaar om te behandelen of te rooien. Dit mag uitsluitend volgens een specifiek protocol gebeuren.


De iepenziekte is een omvangrijk probleem. Om de juiste sanering en afvoer van iepenhout te borgen is de ‘Erkenningsregeling Iepenhout Groenaannemer’ ontwikkeld. Een Erkend Iepenaannemer onderscheidt zich van de overige groenaannemers.

Met de Erkenningsregeling Bosaannemer is een opdrachtgever verzekerd van zorgvuldig boswerk, met aandacht voor milieu, kwetsbare dieren en planten. Voorts is aandacht voor veilig werken en goede arbeidsomstandigheden.

https://www.skbnl.nl/


Met deelname aan het CO2-prestatieladder ontwikkelen wij actief beleid om de uitstoot van Co2 door ons bedrijf voortgaand en structureel te verminderen. Boomrooierij Weijtmans is sinds 2012 actief betrokken.

Lees hier meer over onze CO2-prestaties


PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) is een kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate bedrijven sociaal ondernemen. Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar de Basistrede. Dat betekent dat we bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu gemiddeld (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in vergelijkbare grootteklasse.

www.pso-nederland.nl


Beroepsonderwijs en Boomrooierij Weijtmans werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. We werken we aan thema’s als erkenning, beroepspraktijkvorming en kwalificaties en diploma’s.

www.s-bb.nl