We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen

Datum werkzaamheden: 10 november 2023

Rooi en snoeiwerken langs het spoor voeren wij met regelmaat uit. Onze vakmensen beschikken over de juiste certificeringen om op dit soort trajecten aan de gang te gaan. Een recent voorbeeld is dit project in de Gemeente Zoetermeer.

De Randstadrail is sinds 1977 een belangrijke spoorverbinding tussen Zoetermeer en Den Haag. Met de tietallen jaren is de begroeiing langs het spoortracé flink de lucht ingeschoten en is het noodzakelijk gebleken de bomen direct naast het spoor terug in te nemen of te verwijderen. De veiligheid van de spoorinfrastructuur kwam in de knel met mogelijk het gevaar van stremmingen en schade tot gevolg. De Gemeente Zoetermeer heeft besloten de trajecten weer veilig te maken.

Wij hebben in collegiale samenwerking met AH Vrij Groen Grond en Infra een aantal bomen gekapt. Om de overlast voor reizigers en omwonenden te minimaliseren is besloten een deel van de werkzaamheden ’s nachts uit te voeren. Extra uitdaging bij dit project is de bereikbaarheid langs het spoortracé hetgeen goed is opgelost met bodembescherming en de flexibele inzet van onze MKG telekraan.