Renovatie natuurgebied Kampina, langs rivier De Beerze

  • Home
  • Projecten
  • Renovatie natuurgebied Kampina, langs rivier De Beerze

Datum werkzaamheden: 30-12-2020

Het natuurgebied Kampina, gelegen tussen Boxtel en Oisterwijk, is een aangewezen Natura-2000 gebied. In het gebied zijn zeldzame blauwgraslanden te vinden. Dit type grasland gedijt het beste op een drassige en voedselarme bodem. Toevoer van kalkrijk kwelwater is essentieel maar door de klimaatverandering dreigt dit gebied nu te verdrogen.

Om de verdroging tegen te gaan worden meerdere projecten aangepakt. De beek De Beerze doorsnijdt het zuidoosten van de Kampina. De oevers van dit water zijn in de afgelopen jaren dichtgegroeid en de typische kronkelige loop is voor een deel verdwenen. Met het weghalen van overdadig groen en het dunnen en terugsnoeien van de aanwezige bomenstand wordt ruimte gemaakt om de waterloop weer een kronkelige, natuurlijk loop te geven (in vakterm het dit meanderen). Zo kan in de toekomst dit stroomgebied weer natter worden.

Het dunnen en snoeien van de bomen is door Boomrooierij Weijtmans uitgevoerd. Hierbij hebben we zodanig geopereerd dat met minimale bodemschade het werk is uitgevoerd. De bomen zijn dankzij flinke terugsnoei behouden en het teveel is gerooid en afgevoerd. Mede door deze inzet blijft dit uniek stuk natuur behouden voor de toekomst.

Opdrachtgevers: Natuurmonumenten, Waterschap De Dommel

Video's

Heb je een vraag, of wil je meer info?