Certificeringen Boomrooierij Weijtmans


Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de certificeringen van Boomrooierij Weijtmans.

 

KAM

De afkorting KAM staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze aspecten zijn belangrijke onderdelen voor de bedrijfsvoering van Boomrooierij Weijtmans. De regelgeving vastgelegd in Wetgeving zoals de Arbowet en milieuwetgeving dient door elke onderneming te worden nageleefd.

Vanuit het door Weijtmans opgezette KAM-zorgsysteem is een functionaris aangesteld die toezicht houdt op naleving en toepassing van de regels. Tevens wordt, ondersteund door de directie van Boomrooierij Weijtmans, beleid ontwikkeld dat zorgt dat op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en geïmplementeerd worden.

 

Download: 201910 KAM Handbk 2.3 Beleid Vs1 (PDF)

 

Certificeringen

ONLINE OFFERTE

BEL ONS

STUUR E-MAIL

KLANTREFERENTIES