We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen
  • Home
  • Actueel
  • Oproep beleidsmakers Bossenstrategie: studenten doe mee!

Oproep beleidsmakers Bossenstrategie: studenten doe mee!

Oproep beleidsmakers Bossenstrategie: studenten doe mee!

Gepubliceerd op 2 juli 2021 door Kees Mudde

(Persbericht, Udenhout 7-2-2021)

Zeven studententeams van vak-gerelateerde hogescholen presenteerden slimme, originele ideeën voor de aanplant van bomen in een overvol Nederland. Zij reageerden hiermee op de Bomen Nederland Studenten Challenge en gaven antwoord op de vraag ‘Hoe kunnen we de komende tien jaar 37.000 hectare bos aanplanten, waarvan 19.000 hectare buiten de bestaande natuurgebieden?’. In een tafelgesprek geven ook huidige beleidsmakers een antwoord op deze vraag.

Kees Weijtmans van Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout organiseerde de Bomen Nederland Studenten Challenge om aandacht te vragen voor de Bossenstrategie. Die kreeg hij. Behalve de studententeams haakten beleidsmakers van Rijk en provincie aan, onder wie Elies Lemkes, lid Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant en Harry Koenders, Nationaal Coördinator uitvoering Bossenstrategie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens een tafelgesprek bogen zij zich gezamenlijk over de uitvoering van de Bossenstrategie.

Samenwerking

Een grote uitdaging zagen alle partijen in de samenwerking tussen publieke en private partijen. De aanplant van 37.000 hectare bos wordt immers alleen uitvoerbaar als deze partijen samenwerken. “De studenten hebben zeker plannen aangereikt die kansen bieden”, zei Koenders hierover. “En andere partijen hebben ook al goede ideeën uitgewerkt. Het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen willen een stuk verantwoordelijkheid naar zich toe trekken en zoeken naar combinatiemogelijkheden. Maar het zal een probleem zijn om de medewerking van de grondeigenaren te krijgen.”

Gebiedsgerichte aanpak

Lemkes wees in dit verband op de voordelen van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de grote opdrachten - bossenstrategie (water-/natuurdoelen), energietransitie en woningbouw – geïntegreerd worden aangepakt. De combinatie met woningbouw, energie, carbon credits en agro-forestry biedt ook voordelen voor de financiële middelen die nodig zijn om de nieuwe hectares bos aan te planten.

Van plan naar aanpak

Maarten Willemen, juryvoorzitter van de studenten Challenge en bestuurder in de bos- en houtsector: “Ik ben benieuwd hoe we een effectieve samenwerking tot stand gaan brengen tussen de verschillende belangengroepen. Het recente verleden heeft ons geleerd dat goede ideeën vaak vastlopen op allerlei hindernissen en regelgeving.”

Rol voor studenten

De uitvoering van de bossenstrategie vereist een beleid dat vandaag wordt ingezet om pas over vele jaren resultaat te kunnen opleveren. Dit betekent dat de beleidsmakers van de toekomst nu al mee aan tafel moeten zitten om de toekomstplannen mee uit te stippelen. “Onderwijsinstellingen moeten een belangrijke rol in dit proces hebben”, ziet ook Lemkes. “Ik ga hier zeker ruimte voor bieden. We kijken uit naar de samenwerking met opleidingsinstituten.”

Actie is geboden

“Iedereen is dus voorstander van de bossenstrategie”, vatte Kees Weijtmans samen. “De ingrediënten zijn er. Nu is het de taak van het Rijk en de provincie om de middelen en mogelijkheden aan te dragen. Ik roep mede-ondernemers op om hierin ook een actieve rol op zich te nemen. Een groot gedeelte van de oplossing ligt bij de agrarische sector."

Bosgrond opwaarderen

"Bouwgrond kost op dit moment € 400/m2, landbouwgrond € 12/m2 en bosgrond € 2/m2. Door de bosprijs zodanig aan te passen dat grondeigenaren met bosbouw geld kunnen verdienen, kunnen we een grote stap maken en vervalt de noodzaak van onteigenen. Hout is nodig, zeker als we meer met hout willen gaan doen. Maar laten we vooral overgaan tot actie. We zijn dit verplicht aan ons nageslacht.”

Bekijk de videoregistratie van het finale-event en het tafelgesprek over de bossenstrategie op de website van bomennederland.nl