We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen

Nieuwe fase vitalisering van Tilburgse bossen

Nieuwe fase vitalisering van Tilburgse bossen

Gepubliceerd op 22 februari 2024 door Kees Mudde

Met het ondertekenen van een nieuw contract heeft de gemeente Tilburg het beheer en onderhoud van de Tilburgse bossen voor de komende 10 jaar vastgelegd. De gemeente Tilburg, Boomrooierij Weijtmans en Bosgroep Zuid Nederland gaan gezamenlijk aan het werk om de ruim 650 ha bos- en natuurgebied van Tilburg te onderhouden en een flinke impuls te geven aan de vitaliteit en biodiversiteit.

De overeenkomst is van kracht per begin dit jaar en voorziet in een verdere uitwerking van nieuwe beheerplannen zoals opgesteld door Bosgroep Zuid Nederland. In deze plannen is naast klimaatslim bos- en natuurbeheer alle ruimte gecreëerd om de Tilburgse natuur toekomstbestendig te maken. De recente droogteperiodes hebben sporen achtergelaten. Ook de al decennia lange verschraling van de bodem, gecombineerd met een sterke bodemverzuring, maken dat specifieke flora en fauna het moeilijk krijgen en dreigen te verdwijnen. De monocultuur van de Tilburgse bossen met overheersend grove den en Amerikaanse eik speelt hierin een belangrijke rol.

Vitaliteit en biodiversiteit

Het voorgenomen nieuwe beleidskader zet in op herstel van het bodemleven en werken aan soortenrijker bos. De doelstelling is het inzetten van een verandering waardoor soortenvariatie toeneemt en de bodem gezonder wordt zodat een meer diverse flora en fauna tot ontwikkeling komt. Dat zal uiteindelijk resulteren in een aantrekkelijker bos dat klimaatbestendig is met een grotere biodiversiteit.

Bosbeheer vraagt een lange-termijn visie. Met het 10-jarig contract is ruimte gecreëerd om flinke stappen te zetten in het toekomstbestendig maken van de Tilburgse bossen.

De geformuleerde plannen zijn ambitieus en vragen bij een aantal bospercelen om wat grotere ingrepen. Dat zal dit jaar met name het geval zijn in Heidepark-Vredelust. Zo zal er gedund gaan worden, worden er nieuwe struiken en bomen aangeplant en zal steenmeel als bodemverbeteraar gestrooid worden. De komende periode wordt o.a. op het platform tilburgsbos.nl en in diverse boscafés veel informatie gedeeld over de verschillende werkzaamheden.

Dagelijks onderhoud en uitvoering in vakkundige handen

Het totale projectgebied betreft 650 ha bos en heide, verdeeld over 27 bosgebieden. De afgelopen jaren is vooral tijd besteed aan het inhalen van achterstanden en het bos schoon en veilig maken.

Naast de uitvoering van de grotere ingrepen neemt hoofdaannemer Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout voortgaand het dagelijks onderhoud en beheer voor haar rekening. Dat gaat ver want denk naast het bomenwerk ook aan maai- en snoeiwerkzaamheden, nieuwe aanplant, schapenbegrazing, het legen van de vuilnisbakken, ruimen van illegale stortingen en het onderhouden van de bewegwijzering en het bosmeubilair.

Bosgroep Zuid Nederland adviseert de gemeente bij het bos- en natuurbeleid en -visie. De specialisten van de Bosgroep hebben het meerjarenplan opgesteld voor de gemeente Tilburg. De volgende stap is te zorgen dat het gekozen beleid omgezet wordt naar werkplannen zodat de bossen en natuurterreinen uiteindelijk optimaal ontwikkelen.

Samenwerken met de inwoners van groot belang

Omdat de Tilburgse bossen grotendeels in een verstedelijkt, dichtbevolkt gebied liggen hebben de samenwerkende partijen een bijzondere taak richting de gebruikers van het bos.

Bos en natuur is een gevoelig onderwerp. Als je iets wilt aanpakken zul je moeten zorgen dat de inwoners tijdig worden meegenomen in het verhaal en de gemaakte keuzes.

Boomrooierij Weijtmans organiseert regelmatig zgn. boscafés. Dit zijn bijeenkomsten voor geïnteresseerden en direct omwonenden waarin de plannen voor een specifiek gebied worden gepresenteerd. Deze boscafés zijn de afgelopen jaren waardevol gebleken in het uitwisselen van informatie. Inwoners gaan de keuzes en aanpak begrijpen en voelen zich veel meer betrokken bij de ontwikkeling van het gebied.

Echt samenwerken aan bos- en natuurbeheer betekent dat inwoners ook zelf de mouwen kunnen opstropen. Geïnteresseerden kunnen samen met de bosaannemer aan het werk in de Tilburgse bossen. De jaarlijks georganiseerde Natuurwerkdagen zijn hiervan een mooi voorbeeld. Er worden dan snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en er wordt zwerfafval verzameld. Daarnaast worden aanwezigen op de hoogte gebracht van de werkzaamheden die de beheerder uitvoert in de gebieden.

(persbericht 22-2-2024)

Foto boven: Aftrap project bos- en natuurbeheer Tilburgse bossen met vertegenwoordigers van gemeente Tilburg, Bosgroep Zuid Nederland en Boomrooierij Weijtmans.

Weijtmans.kick.off.tilburgse.bossen2.jpg

Foto (Jostijn Ligtvoet Fotografie): Impressie van een bosperceel na een dunning.