Herstel laanstructuur Schoorstraat Udenhout

  • Home
  • Actueel
  • Herstel laanstructuur Schoorstraat Udenhout

Gepubliceerd op 02-01-2021

De bomenlaan Schoorstraat in Udenhout wordt gerenoveerd. Na onderzoek is gebleken dat een aantal bomen niet vitaal zijn en een gevaar kunnen gaan vormen voor verkeer en omgeving. De Gemeente wil het karakteristiek beeld graag behouden en laat daarom nu bomen vervangen.

De karakteristieke bomenlaan van de Schoorstraat in Udenhout is in de loop der jaren aan veel veranderingen onderhevig geweest. Hierdoor is het oorspronkelijke beeld van de bomenlaan als sterk landschappelijk element deels verdwenen. Door aanpassingen aan fietspad, rijbaan en (ver)leggen van kabels en leidingen is de laan aangetast.

In de afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de bomen in de Schoorstraat. Daaruit is gebleken dat bij ongeveer één kwart van de bomen de kwaliteit is achteruitgegaan. Dit betekent dat 130 niet vitale bomen vervangen worden door nieuwe bomen. Hiermee zal de laanstructuur en het karakteristieke beeld van de laan hersteld worden.

Bij de ontwikkeling van het renovatieplan staan 3 uitgangspunten centraal:

Fraai

  • Statige en constante dubbele laanstructuur moet behouden blijven
  • Aansluitend bij het historische karakter

Duurzaam & toekomstbestendig

  • Aanplant van duurzame boomsoorten, zodat de laan zeker 100 jaar mee kan gaan.
  • Diverse sterke en resistente boomsoorten (die minder gevoelig zijn voor ziektes en het veranderende klimaat) zullen de niet vitale bomen vervangen.

Biodiversiteit

  • Er worden alleen bomen aangeplant die in de omgeving passen.
  • Aanplanten van verschillende boomsoorten, om de weerbaarheid van de laan te vergroten. Dit leidt tevens tot minder overlast door boomziekten en plagen, zoals de eikenprocessierups.
  • De bermen worden ecologisch ingericht en beheerd.

Om de laan te herstellen worden de niet vitale bomen vervangen door nieuwe bomen. De laan bestaat momenteel alleen uit zomereiken en enkele beukenbomen. Naast deze soorten worden er ook andere boomsoorten aangeplant, zoals haagbeuk, wintereik, linde en iep. Deze boomsoorten zijn vergelijkbaar in grootte, vorm en uitstraling.

Fase 1 wordt door Boomrooierij Weijtmans uitgevoerd in opdracht van Brouwers Groenaannemers.