We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen

Deelname symposium Nachtwerk naar Dagwerk

Deelname symposium Nachtwerk naar Dagwerk

Gepubliceerd op 2 februari 2024 door Kees Mudde

Afgelopen 17 januari heeft Boomrooierij Weijtmans deelgenomen aan het symposium Nachtwerk naar Dagwerk. Deze dag is georganiseerd door RailAlert, die zich inzet voor veiliger werken langs het spoor.

De discussie over nachtwerk is al een aantal jaren gaande, en beslist niet beperkt tot alleen de rail infrastructuur. Ook langs de weg en op het water speelt dit thema. Het vraagstuk is of in de nacht werken altijd noodzakelijk en wenselijk is. De algemene opinie gedurende deze dag is dat we kritisch moeten gaan kijken naar de noodzaak voor nacht-inzet. De te maken afwegingen zijn complex. Feit is dat werken in de nacht extra risico’s oplevert, waar haaks tegenover staat dat er in de nacht minder kans op verstoring of vertraging is.

Kees Weijtmans: “Onze onderneming beschikt over alle erkenningen om voor ProRail langs het spoor te kunnen opereren. In de praktijk maken we mee dat een project uitsluitend uitgevoerd mag worden als het betreffende tracé uit dienst is genomen; en dat is meestal rond middennacht. Naar onze mening niet altijd nodig omdat we over de kennis en apparatuur beschikken om ook bomen die dichter bij het spoor staan veilig en zonder valschade weg te halen of te snoeien.”

Volgens de sprekers van RailPro, Rijkswaterstaat en Rail Alert: “Het is in de afgelopen periode te makkelijk geworden te kiezen voor nachtwerk. Het wordt tijd dat we langer stilstaan bij de noodzaak. Laat zaken als belang van werknemers en welzijn zwaarder meewegen in beslissingen over nachtwerk. We zouden geschat ongeveer 80% van het nachtwerk ook overdag kunnen doen. Door strak te plannen kun je bij werken overdag de overlast tot aanvaardbaar beperken.”

Wij volgen de discussie met grote interesse en hopen dat -na al jaren praten- er nu ook concreet stappen gezet gaan worden om het onderwerp nachtwerk anders te gaan benaderen.

Videoverslag symposium

1705563653243.jpeg