We gaan miljoenen bomen planten


De CO2 discussie resulteert in plannen om meer bos te gaan aanplanten. De vraag waar, hoe en wat vraagt om denken en plannen. Maar vooral ook om actie.

Het Nederlandse bos krimpt want jaarlijks verliezen we ongeveer 4.000 hectare bos. Juist nu de discussie rond CO2-uitstoot op allerlei manieren de maatschappij bezighoudt is verregaande ontbossing niet gewenst. Bomen slaan CO2 op en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Afgelopen week heeft de provincie Noord-Brabant een plan gepresenteerd om dit decennium 40 miljoen bomen aan te planten. Al eerder maakte Staatsbosbeheer bekend de komende 10 jaar 5000 hectare te willen beplanten met nieuwe bomen. Het ministerie van LNV heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de wens is geuit in 2030 ruim 37.000 hectare extra bos te realiseren.

De plannen bevestigen dat de Overheid na ruim 30 jaar weer bosbeleid gaat ontwikkelen en dat vinden wij bij Boomrooierij Weijtmans een goede ontwikkeling. Nu is intentie uitspreken een eerste stap maar er gaat daadwerkelijk iets gebeuren als er concrete plannen uitgevoerd gaan worden. 

Wij hopen dat deze plannen goed doordacht worden want voor een grootschalige extra aanplant moet ruimte gevonden worden. Dit terwijl we door zullen moeten gaan met dunnen en revitaliseren van bestaande bosgebieden. Hierin speelt mee dat we in het verleden bomen op plekken gezet hebben die binnen de huidige en toekomstige infrastructuur (denk aan de veiligheid bij verkeerswegen) vragen om een ingreep. Meer bomen is dus vooral optellen en aftrekken van het totaal beschikbare aanwezig volume.

Zeker is dat er veel (denk & plan) werk nodig is om netto tot een gezond en gegroeid bosbestand te komen. Nederland is vol dus zal voor de nieuw te beplanten hectares beschikbaar land gevonden moeten worden. Met een landbouwsector die kampt met overproductie ligt hier wellicht een goede kans. Landbouwgrond herinrichten tot boerenbos is zinvol als er een gezond economisch model gevonden kan worden om deze stap aantrekkelijk te maken. Daarom zouden wij graag zien dat er veel meer aandacht komt voor duurzame houtproductie die nog meer dan nu toepassing gaat vinden in de  meubel- en woningbouw. De zo gerealiseerde meerwaarde maakt het interessant bos te gaan verbouwen.

Om deze gedachte actief te ondersteunen hebben we een aantal jaren geleden mede aan de wieg gestaan van Stichting Peppelhout. Deze organisatie zet zich in om de populariteit van populierenhout te promoten. Grote delen van Nederland staan vol met volwassen populieren die nu na kap voor laagwaardige toepassingen worden gebruikt (papier, pallets). Gevolg is dat er weinig nieuw populierenbos wordt aangeplant en bestaande percelen verloederen; een ongezonde situatie. De populier is een typische snel-groeier want al binnen 30 jaar kan de boom geoogst worden. De organisatie Peppelhout promoot populierenhout als duurzaam en hoogwaardig bouwmateriaal. Denk hierbij aan gevel en wandbekleding, vloer- en plafondhout en gebruik in de meubelindustrie. Het resultaat is een betere houtprijs (economische stimulans), vermindering van in- en export (minder CO2 uitstoot want veel minder transport) en een toename van het bosvolume (CO2 opslag en landschapsverbetering).

Een ander aandachtspunt is te zorgen dat we ons bosbestand vooral gezond maken en gezond houden.  Het veranderende klimaat resulteert in een flora en fauna die zich aanpast. Nu wordt bij natuur- en bosbeheer sterk ingezet op verduurzaming en biodiversiteit. Met de nu uitgesproken wens om bosbeleid te ontwikkelen die resulteert in toename van houtvolume zal breder gedacht moeten worden want verschillende belangen gaan hier een rol spelen. Denk aan snel groeiende boomsoorten, hout met een economische bestemming en bossen met een ecologische en recreatieve functie. De uitdaging gaat worden hierin een goede balans te vinden.

Eén ding staat wat ons betreft vast: met meer bos maken we Nederland aantrekkelijker en gezonder! Dat is wat ons betreft de juiste manier om een goede leefomgeving te borgen voor de generaties na ons.STUUR E-MAIL

ONLINE OFFERTE

BEL ONS

013 - 511 14 83

KLANTREFERENTIES