Renovatie natuurgebied Kampina


De afgelopen maand hebben we een mooi project mogen uitvoeren in het Natura-2000 gebied de Kampina. Na onze ingreep in het bomenbestand gaat de beek De Beerze zijn natuurlijk verloop terugkrijgen.

Het natuurgebied Kampina, gelegen tussen Boxtel en Oisterwijk, is een belangrijk Natura-2000 gebied. Reden voor deze status zijn de zeldzame blauwgraslanden die in het gebied te vinden zijn. Mede door de klimaatverandering dreigt dit gebied te verdrogen. Blauwgraslanden vragen een drassige en voedselarme boden, met een goede toevoer van kalkrijke kwel. Om de verdroging tegen te gaan worden meerdere projecten aangepakt.

De beek De Beerze doorsnijdt het zuidoosten van de Kampina. De oevers van dit water zijn in de afgelopen jaren dichtgegroeid en de typische kronkelige loop is deels verdwenen. Met het weghalen van overdadig groen en het dunnen en terugsnoeien van de aanwezige bomenstand wordt ruimte gemaakt om de waterloop weer een kronkelige, natuurlijk loop te geven (in vakterm het dit meanderen). Zo kan in de toekomst dit stroomgebied weer natter worden.

Het dunnen en snoeien van de bomen is door Boomrooierij Weijtmans uitgevoerd. Hierbij hebben we zodanig geopereerd dat met minimale bodemschade het werk is uitgevoerd. De bomen zijn middels flinke terugsnoei voor de toekomst behouden en het teveel is gerooid en afgevoerd. Mede door deze inzet blijft dit uniek stuk natuur behouden voor de toekomst.

Opdrachtgevers: Natuurmonumenten, Waterschap De Dommel

Meer weten over het project: website natuurmonumenten

Fotoverslag: website Weijtmans foto en film

Renovatie Kampina – Weijtmans telekraan aug.2020

Blauwgrasland – uniek landschap kenmerkend voor natuurgebied Kampina. Door het gebied weer natter en moerassiger te maken wordt het blauwgrasland voor de toekomst behouden. (foto: Natuurmonumenten.nl)STUUR E-MAIL

ONLINE OFFERTE

BEL ONS

013 - 511 14 83

KLANTREFERENTIES