Actief CO2 reduceren bij Weijtmans


Ons bedrijf is voor de komende jaren opnieuw gecertificeerd in het kader van de CO2-prestatieladder. Dit programma stimuleert het bedrijfsleven maatregelen te nemen die helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Door binnen een bedrijf zichtbaar te maken waar en hoe CO2 geproduceerd wordt kan vervolgens gekeken worden met welke maatregelen de uitstoot verminderd kan worden.

 

Boomrooierij Weijtmans heeft de afgelopen jaren actief beleid gevoerd in het kader van de CO2-prestatieladder. Zo rijden onze bestelauto’s op biodiesel, kiezen we voor Euro-6 motoren, en zijn onze bedrijfsauto hybride en maken gebruik van start-stop systemen. Denk bijvoorbeeld ook aan de bedrijfsruimtes. Ook hier kan uitstoot verminderd worden door groene energie in te kopen, gebruik te maken van zonnepanelen en bewust om te gaan met verwarming en koeling.

 

Een apart verhaal is de toepassing via biomassa. Hierin werkt Weijtmans mee aan een initiatief om in Udenhout een gebied van energie te voorzien opgewekt uit biomassa. Naar de toekomst toe zal het in 2019 in gebruik te nemen nieuwe bedrijfspand CO2 neutraal zijn.

 

Met alle te nemen stappen stellen we ons het doel om elk jaar relatief 10% minder CO2 uit te stoten dan voorgaand. Deze doelstelling is in de afgelopen jaren absoluut gehaald en soms zelfs overtroffen. Zo dragen we ons steentje bij aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), een beter milieu en een verantwoorde toekomst voor de generaties na ons.

Lees hier meer over de Weijtmans CO2 prestatieladder >

 STUUR E-MAIL

ONLINE OFFERTE

BEL ONS

013 - 511 14 83

KLANTREFERENTIES